Carinsko posredovanje

Usluge  špedicije – carinskog posredovanja svakako su nezaobilazne u okviru  međunarodnog transporta i skladištenja roba, prilikom uvoza, izvoza ili tranzita robe na teritoriji Srbije.

Vrste usluge špedicije:

– Uvozno carinjenje pošiljki repromaterijala, opreme i robe široke potrošnje
– Izvozno carinjenje pošiljki
– Privremeni uvoz i izvoz pošiljki na prezentacije, popravke, dorade
– Posredovanje kod inspekcijskih organa prilikom uvoza i izvoza
– Konsultacije i uvođenje novih carinskih postupaka u poslovanje komintenata ukoliko je to moguće
– Uz pomoć pravnika, pribavljanje kontigenata, mišljenja, rešenja Uprave carina i nadležnih ministarstava
– Skladištenje robe pod carinskih nadzor u sopstveni carinski magacin (samo vozila iz teretnog i putnickog programa) ili u magacine partnera ukoliko pošiljka traži poseban režim skladištenja

Za sve carinske procedure posedujemo odgovarajuću carinsku garanciju i kvalitetno osoblje što omogućava da se celokupna procedura obavlja efikasno.